Klubbregler

Hos Sthlm Poker Klubb råder strikta regler, och det krävs att dessa följs för att klubben ska kunna hålla igång sin verksamhet. Reglerna ska fungera som budord för alla medlemmar.

Endast medlemmar

Endast aktiva medlemmar som har betalt medlemsavgiften får sätta sin fot på pokerklubben, om inte detta respekteras blir vi tvungna att lägga ned. Undantag kan förekomma men då annonseras detta tydligt.

Avstängning av medlemmar

Klubbens ledning har rätt att stänga av medlemmar. Minimumtiden för en avstängning är 4 veckor.

Ingen förtäring vid borden

Olyckor sker och ingen vill spela på ett bord som är kladdigt eller smutsigt, därför tillåter vi ingen förtäring alls vid pokerbordet.

Ingen alkohol

Alkohol och poker hör inte ihop enligt oss. På klubben säljs det kaffe och annan dryck, men aldrig alkohol. Du får heller inte ta med egen dricka av något slag.

Markerna stannar på bordet

Alla pokermarker som är med i ett spel ska stanna på bordet, så fort du stoppar dom i fickan eller liknande så räknas markerna som ”döda”.

Inget samspel

Samspel mellan två eller flera deltagare straffas med diskvalificering och omedelbar avstängning. Poker är inget lagspel.

Inga kort utanför bordet

Korten ska alltid ligga på bordet eller i handen på spelaren ovanför bordet. Om korten är under eller utanför bordet räknas handen som ”död”.

Lån

Klubben lånar aldrig, undantagslöst, ut pengar till några medlemmar. Vi kan dock inte kontrollera vad medlemmarna gör mellan varandra.

Diskretion

Klubben ska vara en säker plats för alla medlemmar, därför krävs det av alla att man håller låg profil. Var diskret och försiktigt med att berätta om klubben och dess medlemmar för utomstående personer.

Nya medlemmar

För att bli medlem måste personen bli ”rekommenderad” av två redan existerande medlemmar. Styrelsen förbehåller sig rätten att neka medlemmar även fast de rekommenderas.


För att driva en pokerklubb krävs det att man följer strikta juridiska lagar. Alla medlemmar bör därför veta vikten av att följa reglerna – utan ett regelverk och en klubb med slutet sällskap är vi tvungna att lägga ned. Utöver dessa regler som kan läsas ovanför gäller vett och etikett så att klubben blir ett trevligt ställe att vistas på.